Btn menu
Mobile cover veed me

פלטפורמה שמקשרת בין סטארטפים, חברות ועסקים המעוניינים בסרטוני תדמית, לבין יוצרי וידאו מוכשרים מכל העולם. לכל יוצר יש פרופיל וכל אחד הזקוק לוידאו מציג את הדרישות, הרפרנסים והתקציב המתאימים לו. ניתן לקבל המלצות, לצפות בעבודות קודמות, ליצור קשר ולנהל את כל הליך העבודה המשותף מכל מקום בעולם. פיתוח הגרסה הראשונה נעשה על-ידנו

Contact stripes top Contact lights

צור קשר

Contact bottom bars
Contact bottom bars

פרטי יצירת קשר

כתובת: ריב״ל 7, תל-אביב 
Tel. 054-5279007
contact@monkeytech.co.il