Btn menu
Mobile cover leumi
כל הפרויקטים >

בנק לאומי

מחשבון המשכנתא של בנק לאומי. האפליקציה מאפשרת ללקוחות הבנק לחשב את הריביות והתשלומים הצפויים להם בהתאם לגובה המשכנתא אותה ירצו לקחת וזמני הפריסה השונים, כמו גם מאפשרת לבנק לשמור על קשר עם קהל לקוחותיהם. פיתוח ע"י MonkeyTech.

Contact stripes top Contact lights

צור קשר

Contact bottom bars
Contact bottom bars

פרטי יצירת קשר

כתובת: ריב״ל 7, תל-אביב 
Tel. 054-5279007
contact@monkeytech.co.il